Szkolenie dla prowadzących polsko-niemieckie i międzynarodowe spotkania młodzieży

06.05.2021

Termin: 19-23.08.2021

Miejsce: Mikuszewo

Koszt: 300 PLN

Osoba odpowiedzialna: Tanja Berger, Malgorzata Bobrowska

aczynamy znowu naszimy Szkoleniami dla teamerek/teamerów (trenerka/trener). One słada się z trzech seminariów, w trakcie których poruszone zostaną podstawowe kwestie dotyczące organizacji i przeprowadzania polsko-niemieckich i międzynarodowych spotkań młodzieży. Czwarty etap szkolenia daje uczestnikom możliwość przeprowadzenia własnego projektu. Radą i pomocą będą służyli pedagodzy pracujący w obu placówkach kształceniowych -Stowarzyszeniu HochDrei oraz Fundacja BEZLIK (MDSM Mikuszewo).

W każdej chwili istnieje możliwość dołączenia do szkolenia, ponieważ program powtarzany jest cyklicznie.

Pracujemy w sposób interaktywny według zasady: learning by doing. Nie przeprowadzamy długich wykładów, a uczestnicy biorą aktywny udział w szkoleniu.

Seminarium prowadzić będą wykwalifikowane i doświadczone referentki ds. kształcenia.

Znajomość języka obcego nie jest konieczna, ponieważ osoby prowadzące będą wspierane przez doświadczone pośredniczki językowe.

grupa docelowa: organizatorzy i organizatorki spotkań dla młodzieży, multiplikatorzy i multiplikatorki, nauczyciele i nauczycielki