Szkolenie dla prowadzących polsko-niemieckie i międzynarodowe spotkania młodzieży

06.05.2021
Szkolenie dla prowadzących polsko-niemieckie i międzynarodowe spotkania młodzieży

Termin: 01-04.07.2021

Miejsce: Potsdam

Koszt: 300 PLN

Osoba odpowiedzialna: Tanja Berger, Malgorzata Bobrowska

Zaczynamy znowu naszimy Szkoleniami dla teamerek/teamerów (trenerka/trener). One słada się z trzech seminariów, w trakcie których poruszone zostaną podstawowe kwestie dotyczące organizacji i przeprowadzania polsko-niemieckich i międzynarodowych spotkań młodzieży. Czwarty etap szkolenia daje uczestnikom możliwość przeprowadzenia własnego projektu. Radą i pomocą będą służyli pedagodzy pracujący w obu placówkach kształceniowych -Stowarzyszeniu HochDrei oraz Fundacja BEZLIK (MDSM Mikuszewo).

W każdej chwili istnieje możliwość dołączenia do szkolenia, ponieważ program powtarzany jest cyklicznie.

Najważniejsze zagadnienia seminarium:

  • metodyka pracy podczas międzynarodowych spotkań młodzieży,
  • prowadzenie grupy, dynamika grupy,
  • inkluzia
  • ksztalcenie międzynarodowy

Pracujemy w sposób interaktywny według zasady: learning by doing. Nie przeprowadzamy długich wykładów, a uczestnicy biorą aktywny udział w szkoleniu.

Seminarium prowadzić będą wykwalifikowane i doświadczone referentki ds. kształcenia.

Znajomość języka obcego nie jest konieczna, ponieważ osoby prowadzące będą wspierane przez doświadczonych pośredników językowych.