Szkolenie dla prowadzących polsko-niemieckie grupy młodzieżowe

19.05.2016
Szkolenie dla prowadzących polsko-niemieckie grupy młodzieżowe

Termin: 22-27.08.2016

Miejsce: Mikuszewo

Koszt: 220 PLN

Osoba odpowiedzialna: Tanja Berger, Małgorzata Bobrowska

Grupa docelowa: Dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć prowadzać spotkania polsko-niemieckie.

Szkolenie dla teamerów składa się z dwóch seminariów, w trakcie których poruszane zostaną podstawowe kwestie dotyczące organizacji i przeprowadzania polsko-niemieckich spotkań. Trzeci etap szkolenia daje uczestnikom możliwość wspólnie z innymi uczestnikami w teamie, przeprowadzenia własnego projektu. Radą i pomocą będą służyli pedagodzy pracujący w obu placówkach kształceniowych Stowarzyszeniu HochDrei oraz MDSM Mikuszewo.

W każdej chwili istnieje możliwość dołączenia do szkolenia ponieważ program powtarzany jest cyklicznie.

Najważniejsze zagadnienia tego seminarium:

  • nauczanie interkulturowe,
  • metodyka pracy podczas międzynarodowych spotkań młodzieży,
  • komunikacja interkulturowa,
  • animacja językowa,
  • praca w międzynarodowym teamie,
  • kwestie prawne,
  • samoorganizacja i partycypacja,
  • od pomysłu do seminarium,
  • rola prowadzącego.

Pracujemy w sposób interaktywny według zasady: learning by doing. Nie przeprowadzamy długich wykładów, a uczestnicy biorą aktywny udział w szkoleniu.
Szkolenie będzie kontynuowane w lutym 2017 w Poczdamie.

Przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.