Madalenas in Mikuszewo – Theatre of the Oppressed by and for women

20.05.2016
Madalenas in Mikuszewo – Theatre of the Oppressed by and for women

Termin: 04-10.07.2016

Miejsce: Mikuszewo

Koszt: 430 PLN

Osoba odpowiedzialna: Olga Stobiecka-Rozmiarek

Madaleny w Mikuszewie, inicjatywa stwarza przestrzeń do ekspresji, refleksji nad kobiecą tożsamością, badania kontekstu społecznego różnych ról jakich kobieta może się podjąć w dzisiejszym społeczeństwie.
Polsko-niemieckie warsztaty w Mikuszewie pozwolą na eksplorację istniejących opresji wobec kobiety i poszukiwanie rozwiązań i możliwości odpowiedzi na nie w oparciu o metodologię Teatru Uciśnionych.
Chcemy też realnie przyczynić się do sieciowania i wzmocnienia polsko niemieckiej współpracy w obszarze przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć.

Korzystając z metodologii Teatru Uciśnionych chcemy stworzyć ramę, do wychowywania świadomych, wyemancypowanych dziewcząt, kobiet, które znają siebie, chcą poznawać innych, zdobywać wiedzę, doświadczenia szukają dialogu mają odwagę, dostają wsparcie I samą potrafią dawać wsparcie drugiej osobie.

Cele warsztatu:

  • – Zdobycie wiedzy na temat Teartu Uciśnionych i Laboratorium Madaleny – metodologii pracy z kobietami oraz ich twórców Agusto Boala i Barbary Santos;
  • – Zbadanie istniejących ról i wizji kobiety w społeczeństwie
  • – doświadczenie metod Teatru Uciśnionych (teatr obrazu, teatr gazetowy, teatr forum) w celu zbadania istniejących opresji wobec kobiet
  • – doświadczenie perspektywy uczestniczki procesu dramowego od tworzenia grupy po stworzenie spektaklu;
  • – Wymiana doświadczeń związanych z pracą z kobietami i dziewczętami w Polsce i w Niemczech;
  • – Sieciowanie i zaplanowanie działań dla kobiet i nastolatek we współpracy polsko-niemieckiej;

Laboratorium Madaleny – to innowacyjna metoda teatralna oraz badawcza skierowana specjalnie do kobiet. Wykorzystuje estetyczne środki wyrazu, by pomóc kobietom w tworzeniu strategii przeciwdziałania opresji i wspierać promowanie równości płci. Punktem wyjścia jest kobiece ciało, które przez wieki było trzymane w ukryciu, a obecnie jest narzędziem marketingowym współczesnych mass mediów. Laboratorium Madaleny eksploruje istniejące tabu oraz wrażliwe społecznie tematy dotyczące roli kobiety. Odpowiada na potrzebę tworzenia miejsc dla kobiet, przez kobiety, które demaskowałyby istniejące opresje, jakich doświadczają one w różnych kontekstach społeczno-kulturowych. Na bazie doświadczeń pracy metodą powstał ruch Madalena.

Zgłoszenia     Broszura informacyjna