Szkolenie dla prowadzących grupy młodzieżowe polsko-niemieckie

27.12.2015
Szkolenie dla prowadzących grupy młodzieżowe polsko-niemieckie

Termin: 15-20.02.2016

Miejsce: Potsdam

Koszt: 200 PLN

Osoba odpowiedzialna: Tanja Berger

Partner: MDSM Mikuszewo
Gefördert durch: Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Grupa docelowa: Dla wszystkich, kórzy chcą się nauczyć przeprowadzać spotkania

Szkolenie dla teamerów słada się z dwóch seminariów, w trakcie których poruszane zostaną podstawowe kwestie dotyczące organizacji i przeprowadzania polskich-niemieckich i międzynarodowych spotkań. Trzeci etap szkolenia daje uczestnikom możliwość wspólnie z innymi uczestnikami w teamie, przeprowadzenia własnego projektu. Radą i pomocą będą służyli pedagodzy pracujący w obu placówkach kształceniowych Stowarzyszeniu HochDrei oraz MDSM Mikuszewo.

W każdej chwili istnieje możliwosc dołączenia do szkolenia ponieważ program powtarzany jest cyklicznie.

Najważniejsze zagadnienia tego seminarium:

metodyka pracy podczas międzynarodowych spotkań młodzieży,
komunikacja interkulturowa,
animacja językowa,
praca w międzynarodowym teamie,
samoorganizacja i partycypacja,
kompetencja genderowa,
od pomysłu do seminarium.

Pracujemy w sposób interaktywny według zasady: learning by doing. Nie przeprowadzamy długich wykładów, a uczestnicy biorą aktywny udział w szkoleniu.

Szkolenie bedzie kontynuowane w Mikuszewie 22 – 27 sierpnia 2016.

Zgłoszenie teraz