Spotaknie zespołu MDSM Mikuszewo 12.-14.06.2015 w Mikuszewie

13.05.2015

Grupa docelowa: Teamerki, teamerzy, pośrednicy językowi oraz przedstawiciele partnerów kooperacyjnych.
Prowadzący: Tanja Berger, Małgorzata Bobrowska
Koszt: 15 Euro lub 30 zł

Po zmianach strukturalnych oraz przejściu wielu sprawdzonych współpracowników do innych zadań, praca w MDSM Mikuszewo zaczyna się od nowa. Tak jak w komputerze chcemy na nowo wszystko załadować, musimy przy tym sprawdzić wszelkie ustawienia. Chodzi tutaj o zrozumienie pedagogiczne, podstawy pracy przy spotkaniach, ale również o poszukiwanie możliwych partnerów do współpracy. Ten program skierowany jest właśnie do teamerów, teamerek, pośredników językowych oraz chętnych partnerów do współpracy.

Chcemy dać wgląd w możliwości współfinansowania projektów przez PNWM, małe szkolenie z metod aktywizujących oraz porozmawiać o standardach jakościowych. Poza tym chcemy omówić zaplanowane działania, w szczególności programy planowane w ramach projektu “Razem osiągniemy więcej“.

Chodzi nam również o zapoznanie nowych, aktywnych osób wokół Domu Spotkań. Nową koordynatorkę projektów Małgorzatę Bobrowską, osoby odpowiedzialne z gminy (prezesa, gospodarza oraz burmistrza) oraz zapoznanie się z terenem.

Oprócz tego ważną częścią naszego spotkania będzie wymiana informacji, tak że wystarczająco dużo czasu zostało zaplanowane na rozmowy, również w małych grupach. Program spotkania zostanie możliwie dopasowany w trakcie tych trzech dni do potrzeb uczestniczek i uczestników.