Warsztaty Dramy Antydyskryminacyjnej

15.04.2015

W czerwcu odbędą się w MDSM Mikuszewo warsztaty dramowe dla szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu pod tytułem: „Prawa człowieka – co warto wiedzieć?!”. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli możliwość spojrzenia z innej perspektywy na sytuacje dyskryminujące oraz na wagę języka mówionego i pisanego w relacjach międzyludzkich. Zajmiemy się również tematem Praw człowieka – omówimy normy, które przysługują nam w wyniku samego faktu bycia człowiekiem.