Warsztaty dla teamerów i teamerek

28.04.2015

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się nauczyć jak planować i realizować polsko niemieckie spotaknie młodzieży na „Szkolenie teamerów i teamerek” do MDSM Mikuszewo w terminie 15.-20.08.2015.

Szkolenie składa się z dwóch seminariów, w trakcie których poruszane zostaną podstawowe kwestie dotyczące organizacji i przeprowadzania polsko-niemieckich spotkań. Trzeci etap szkolenia daje uczestnikom możliwość wspólnie z innymi uczestnikami w teamie, przeprowadzenia własnego projektu. Radą i pomocą będą służyli pedagodzy pracujący w obu placówkach kształceniowych Stowarzyszeniu HochDrei oraz MDSM Mikuszewo.

W każdej chwili istnieje możliwość dołączenia do szkolenia ponieważ program powtarzany jest cyklicznie.

Najważniejsze zagadnienia tego seminarium:

  • nauczanie interkulturowe,
  • metodyka pracy podczas międzynarodowych spotkań młodzieży,
  • komunikacja interkulturowa,
  • animacja językowa,
  • praca w międzynarodowym teamie,
  • kwestie prawne,
  • samoorganizacja i partycypacja,
  • od pomysłu do seminarium,
  • rola prowadzącego.

Pracujemy w sposób interaktywny według zasady: learning by doing. Nie przeprowadzamy długich wykładów, a uczestnicy biorą aktywny udział w szkoleniu.

Szkolenie będzie kontynuowane w lutym 2016 w Poczdamie.

Przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

Koszt uczestnictwa 240zł.